هزار و یک دلیل بی منطق وجود داره که امسال هم نمی تونم برم جشنواره ی فیلم فجر ... آخه این انصافه ... از خیر خرید سری یازده تایی بلیط ها گذشتم و گفتم برای دیدن یکی دوتا فیلم بلیط تکی می خرم و می رم میبینم اما با این اوصاف و زمان بندی کلاس ها و هزارتا چیز دیگه، مثل این که همین کار رو هم نمی تونم بکنم ...جدا از این که برای بلیط های تکی باید چیزی حدود یک ساعت احتمالا توی صف وایستم ...دوست داشتم ایران برگر ، من دیوگو مارادونا هستم ، عصریخبندان و مزارشریف رو توی جشنواره ببینم اما مثل این که باید امسال هم از خیرش بگذرم و به سال های آینده امیدوار باشم ...