هیچ وقت فکر نمی کردم دوباره معتاد بشم ....اول وبلاگ و حالا هم اینستاگرام ....آخه مگه کسی می تونه از صفحه های مثل مال نشنال جئوگرافی و نیچر و ...بگذره ...مگه میشه ...

+اگه صفحه ی خوبی میشناسد معرفی کنید ....