اولین تولدی که شاهدش بودم ، تولد این خانم کوچولو بود ... با شنیدن اولین گریه های این کوچولو یه حس خوب دوئید زیر پوستم ...حس خوب زندگی ...حس اینکه خدا چه بزرگه...اسم این خانم قراره باشه نازنین زهرا و امیدوارم بی بی دو عالم خودشون کمکش کنن تا فرد صالح و سالمی باشه ...

+هیچ تصور خوبی از بیمارستان های زنان زایمان نداشتم و دوست نداشتم که اونجا کار کنم ، اما الان قضیه فرق کرده ...
+الله اکبر ...