چند روز پیش با یکی از دوستان رفتیم کتاب فروشی محبوب من ، کتاب فروشی امیر کبیر ...با این که تصمیم داشتم کتاب نخرم و توبه کرده بودم که دیگه با هر بار دیدن کتاب وسوسه نشم اما باز هم نشد و از قدیم هم که گفتن توبه ی بانو مرگه !! دو جلد کتاب خریدم با نام های نشان سرخ دلیری از استیفن کرین و تصویر بزرگ از دینو بوت زاتی ...که دیروز نشان سرخ دلیری تموم شد ...کتاب بدی نبود! ارزش تنها یک بار خوندن رو داشت اما نه برای بارها ...درباره ی جنگ و احساسات یک سرباز پیرامون جنگ و اتفاقات اون بود ...زیاد نپسندیدم ...

نمی دونم این کتاب فروشی امیر کبیر چه چیزی داره که تا این حد دوستش دارم ، شاید به این دلیل که دکوراسیون خوبی داره ، شاید هم به این دلیل که خیلی راحت می تونی بری قسمت کودکان و برای خودت! کتاب برداری بخونی بدون این که کسی چپ چپ نگاهت کنه ...تا حالا دقت کردین توی هر نمایشگاهی یا جایی آدم جذب قسمت کودکان میشه ...مخصوصا از نوع فروشگاه کتاب :)