همیشه وقتی می رسیم به پایان اسفند دچار استرسی کشنده می شم ...یه استرس وحشتناک ...استرس از آینده ...اینکه چه اتفاقی قراره بیافته ...این جور وقت ها تمام سر رسیدهای قدیمیم رو که هر روز توش می نویسم می زارم جلوم و صفحه به صفحش رو می خونم و با خودم می گم اصلا فکر می کردی چنین اتفاقی بیافته ...زندگی همینه ، همیشه پر از اتفاق های غیرقابل پیش بینی ...اینکه کی می میره و کی صاحب فرزندی میشه، کی ازدواج می کنه و کی جدا میشه ... زندگی بر خلاف تصور بعضی ها معادله نیست ...روزهای آخر اسفند ، روزهایی که پر از فلش بک های گذشته اس ...

روزهای آخر اسفندتون خوش...