برای گفتن تبریک عید مقداری ، فقط مقدار ناچیزی دیر کردم ...عید همگی مبارک
تعطیلات عید از همون قدیم ندیم ها حکم مجوز ورود به بهشت رو داشت، والا...البته الان که به در خروجی و ورود به جهنم رسیدیم و هرم گرمای شنبه به صورتمون می خوره بیشتر درکش می کنیم ...عید امسال هم از قائده ی دید و بازدید و عیدی مستثنی نبود و مسافرت نوروزی هم تکمیل کننده بود ...سیزده به در هم که جای خود رو داشت و الان از این عید چیزی نمونده جز خستگی ...با این اوصاف بیشتر وقت رو نمی گیرم ...اینم چندتا عکس مربوط به عید و مسافرت و سیرده به در ...
بازم عیدتون مبارک