اول از همه این اعیاد رو خدمتتون تبریک عرض می کنم.

چند روز گذشته هم روز جانباز بود و هم روز پدر از این رو این کیک رو درست کردیم برای جشن خودمونی، اما این کیک قسمت خیلی ها شددر ادامه پنج شنبه گذشته جشن دکتر سلام بود که با دوستان رفتیم و بسی هم خوش گذشت.والا ما که جشن پارسال رو نرفته بودیم ولی جشن خوبی بود
پایان اردی بهشت و وارد شدن به فصل شیرین امتحانات