سلام


با احترام،

با تمام وجودم،

با تمام احساس و عاطفه ام؛

سلام می کنم به

یکصدوهفتادوپنج غوّاص شهید

١٧٥غیورِ دست بسته


هر ایرانی باغیرتی، از شنیدن این خبر، احساس عجیبی دارد؛ خدایا بعثی های پلید، ١٧٥ غواصِ اسیر را یکجا و زنده زنده در گور دسته جمعی مدفون کردند و اینک پس از ٢٩سال از آن #مفقودالاثرهای_مظلوم خبر آمده


باید به #مادران_چشم_به_راه آنها خبر داد که مادر چشمت روشن! پسر نازنینت برگشته اما #با_دست_بسته


لطفا این تصویر را با هشتک اصلی #سلام_بر١٧٥غواص_شهید و دلنوشته خودتان یا این متن یا فقط تصویر و هشتک اصلی منتشر بفرمایید.

التماس دعا

@moradishahab #شهاب_مرادی


و فراموش نکنیم صدامِ دیروز همین داعشِ امروز است 

#صدام_و_داعش_دشمن_مشترک_ملت_ایران_و_عراق

#١٧٥ #١٧٥غواص #١٧٥غیور_دست_بسته #کربلای٤ #شهیدگمنام #جاویدالاثر


حقیقتا این واقعه بسیار دلخراش و ناراحت کننده است و این کمترین کاری هست که میشه به نشانه احترام برای این سرافرازان غیور ایران اسلامی انجام داد