نمی دونم چرا اینقدر ضعیف شدم که تصمیم گیری درباره ی چیزهای کوچیک من و اینطور می ترسونه! وقتی میگم کوچک دقیقا منظورم همین هست، این که الان چی بخونم و از کجا بخونم و چی ببینم و ...اصلا درک نمی کنم. خدایا اعتماد به نفس رو از ما نگیر!

.                                      

این روزها ادعای مسلمانی خیلی بیشتر تا واقعیت قضیه خدا همه مون رو هدایت کنه

.

اندر فواید تکنولوژی دوستان سخن گفتن و نیاز به پر گویی نیست، اما اندر مضرات تکنولوژی همین بس که این اینستاگرام روز و شب ما رو چنان پر کرده! که دست از زندگانی شسته ایم، والا! 

بیچاره وبلاگ نویسی این روزها چه مهجور شده...