جامعه فرهیخته گرامی باور بفرمایید هر حرکتی کلاس!!! نیست و هر کلامی شایسته فرهیختگانی چون شما نیست، والا!!! گفتن oh yes, oh my gosh و در مواردی نو ظهور تر OMG نشانه ی درک و شعور بالا و متعالی شما نیست، دوست عزیزی که موزیک خارجی گوش میدی و چیزی نمی فهمی جز اصوات نا مفهوم و چنان کله تکان میدی که بنده نگران مهره ی دوم گردن شما هستم، باور بفرمایید چنین نیست، فرهیختگان رو عرض می کنم، دوست عزیزی که تا حالا بلد نبودی بنویسی اگزوپری باور بفرما شازده کوچولو خواندن و محو شدن تو افق کلاس نیست، فرهیخته ی محترم، اصلا هیچ نیازی به کلاس نیست، شما فقط زحمت بکش صبح به صبح که میای مترو دعوا راه ننداز و دندونات رو مسواک کن، بنده به شما مدرک کلاس و فرهیختگی تضمینی میدم، والا!!!!