تا حالا شده با دیدن یه بچه با خودتون بگید، من بچم رو اینطور تربیت نمی کنم!

امروز من تو این موقعیت بودم، این پسر عزیز مادر! انواع مختلف ورزش اتوبوس پیمایی رو انجام داد و بعد از صرف تغذیه به جا مانده در کیف که معلوم نبود مال کدوم همکلاسیش هست اظهار داشت خوابش میاد و به این شکل استراحت فرمود، بعد از پیاده شدن هم مادر محترمش لطف کرد و کرایه پرداخت نکرد که موجب داد و بیداد راننده ی محترم تر شد، در این موقعیت بود که تصمیم گرفتم چنین جواهری تحویل جامعه ندم، جالب اینجاست که مادر محترمش! اظهار داشت که فرزند محترمش بچه خوب کلاسشونه!!!

.

خداوند فرزندان صالح نصیب همه بکنه، نه چنین جواهرهایی. ..