اینقدر این ملت غیور ایران رو از تحریم ها نترسونید،ما ذره ای از دستاوردهامون عقب نشینی نمی کنیم، والا، ببینید ما به کجا رسیدیم که در زمینه ی جرج کلونی هم خودکفا شدیم