خدایا این معتاد آس و پاس رو شفا بده یه ذره درس بخونه، والا، آخه اینترنت و اینستاگرام و کتاب و این چیزها هم شد اعتیاد، معتادم فقط معتادها قدیم...