چند ساعت پیش داشتیم با دوستان درباره ی فیلم های ترسناک صحبت می کردیم و پیشنهاهای خوفناک برای دیدن میدادیم، قطعا میزان وحشت خونمون پایین اومده... در همین باب یادم اومد که زمانی که خیلی طفل بودم، صغیر، فیلمی رو دیدم که برای من بسیار جالب بود و از دیدگاه من متفاوت تر از دیدگاه دیگران، the others دیگران،‌ متفاوت ترین فیلم ترسناکی بود که من دیدم شاید به این دلیل که صغیر بودم،‌ اصلا از اون فیلم نترسیدم بیشتر جذب داستان و بازی بازیگران فیلم شدم تا ترسیدن و لرزیدن... یادمه روزهای بعد چادری روی سرم مینداختم و جلوی آینه می ایستادم و خودم رو جای دختر فیلم جا میزدم...شاید از همون موقع علاقه پیدا کردم تا فیلم های خوب ببینم ...
پیشنهاد می کنم حتما این فیلم رو ببینید...
اگه پیشنهاد ترسناک هم داشتید حتما مطرح کنید،‌میزان خوف خونم اومده پایین....