چه چیزی می تونه بد تر از این باشه که کارت صدای کامپیوترت بسوزه، اونم با یک عالمه کاری که با کامپیوتر داری :(

بعضی فیلم ها اصلا داستان ندارن، فقط محض ساخته شدن هستن، والا !