من باب روابط گل منگولی این ریز میزه کشورک ها با ایران باید گفت ، کومور دیگه کجاست؟ اینم کشوره؟ آخه جیبوتی رو کجای دلم بزارم؟؟

خب این از روابط، میریم سراغ ضوابط ،‌اشاره می کنن سکوت پیشه کن رستگار شوی، خب بحث دیگه ای نمی مونه

.

در گوشی بزارید بگم،‌ به خانواده هم توصیه و وصیت کردم،‌ جنازه ام رو هم به بیمارستان دولتی آموزشی، روی آموزشی بودن تاکید دارم ، نبرن!‌ والا آدم جونش رو دوست داره

.

تحت تاثیر نباشید، سعی کنید تحت تاثیر نباشید،‌ حداقل تحت تاثیر فیلم های خوب باشید...

.

یه زمانی بود که کتاب رو اصلا زمین نمیذاشتم،‌ بدون فاصله کتاب بعدی رو شروع می کردم،‌ ذهنم دنیایی بود پر از شخصیت های تازه و جاندار!،‌ یه بنده خدایی به من گفت از سرت می افته اینطور کتاب خوندن،‌ اون موقع فکر می کردم که این اتفاق برای من نمی افته، ولی حالا می بینم نه دچار شدم،‌ کتاب، کتاب، کتاب بخونید

.

در آخر اینکه زندگی رو با دیگران تقسیم کنید،‌ وقتتنون رو به خانواده و دوستان اختصاص بدین، یه وقت خیلی دیر میشه

.

.

.