مثل همیشه که وقتی باید درس بخونی ولی وقتت آزاده برای کارهای دیگه, الان تمام هنرهای من شکوفا شده , هرچی کتاب هم بود مطالعه شده, همه ی فیلم ها هم در دست دیدنه! والا...