تو این دوره و زمونه که تعداد لایک ها و فالوور ها و کامنت ها میزان شعور و فرهنگ رو مشخص میکنه، ترجیح میدم بیشعورترین و بی فرهنگ ترین آدم باشم، تا اینکه بخوام توجه گدایی کنم!