همه ی ما تو بچگی،مخصوصا وقتی کلاس اول بودیم، دلمون میخواست معلم بشیم، این رویا برای بعضی ها تا امروز ادامه پیدا کرد و امروز اونا خانم معلم و آقای معلم شدن،  برای بعضی ها مثل من هم دیدن بعضی معلم ها کافی بود تا با خودم عهد کنم معلم نشم :|

پ.ن: دارم تلاش میکنم آماده بشم برای TTC، بالاخره تدریس زبون اجنبی چیز دیگه است