عیدتون با تاخیر مبارک باشه
.
روز عید با یکی از دوستان راهی تجریش شدیم و امامزاده صالح, یه جعبه شیرین هم گرفته بودیم که در عرض سه ثانیه بعد از باز شدن درب جعبه, ناپدید شد. یکی از لذت هایی که در بازار تجریش هست فقط و فقط دیدن این همه رنگ در کنار هم و در یک قاب, ولی اعتقاد دارم این میوه ها با این قیمت اصلا خوردنش درست نیست, اصلا!