عوض کردن گوشی همان و وارد شدن به یک دنیای مجازی دیگه همان ...بیشترین حسی که دارم عدم اطمینانه ...وایبر و اینستاگرام و هزار چیز دیگه هنوز نتونستم من رو قانع بکنن که محیط امنی هستن ....چرا یکی مثل من این حس عدم امنیت رو داره و هزاران نفر دیگه اینقدر آزادانه برخورد می کنن و از بی اهمیت ترین عکس های خصوصیشون هم نمی گذرن ...واقعا امنه ؟؟؟؟