امروز اولین تولد عمرم رو دیدم ...کارآموزی توی بیمارستان آرش خودش شده یه توفیق اجباری ...امروز به معنای حقیقی به عظمت خدا پی بردم ...لا حول ولا قوه الا بالله.....