نمی دونم چرا ولی این روزها اصلا حوصله ی هیچ کاری ندارم ...حتی کتاب خوندن ...