نان سنگک از اون چیزهایه که جز لاینفک سفره ی ایرانیه ...فرض کنید آبگوشت بدون نون سنگک ، عجب تراِِژدی دردناکی...یا فکر کنید...کشک بادمجان بدون نون سنگک، فاجعه اتفاق می افته...یا یک صبح بهاری ...پنیر تبریزی،چای و شکر،گوجه و خیار ، بدون نون سنگک ...بیشتر از این دیگه نمیشه مویه کرد....