اردیبهشت فلسفه ی خودش رو داره.منطقی داره بی منطق تر از هر منطقی.حال خوش اردیبهشت از کجا میاد و چرا نمی دونم.فقط همین بس که اردیبهشته و بوی بهشت...

این روزها خداروشکر حال همه خوبه و این هم یکی از فوائد این اردی بهشت ...اصلا حال خوب این روزها برای قرین شدن دو ماه خوب با همه ...رجب المرجب و اردی بهشت....

امیدوارم حال شما هم خوب باشه...

این روزها من رو هم دعا کنید...

.

حیاط مرکز پرورش استعدادهای درخشان