قتل باید درست باشه، کاملا حساب شده و درست، کارآگاه هم باید درست و حسابی باشه، درست مثل پوآرو، نویسنده هم باید خلاق باشه، اونم درست مثل بانو آگاتا کریستی