همونطور که نوشتن وبلاگ رو به انقراض میره، حوصله و خلاقیت وبلاگ نویس هایی مثل امثال من هم رو به افول داره، کم کم باید درب این مکان تخته شود