۱۳۹۴/۱۰/۲۸ دوشنبه

بزرگ شدن دقیقا هیچ حس خاصی نداره، نه هیجان، نه حسی خوب، نه درد، بزرگ شدن هیچ حسی نداره، درست مثل کما، وقتی تا یه حدی بزرگ شدی، اونوقت از کما بیدار میشی و میبینی چه چیزهایی به دست آوردی و چه چیزهایی رو از دست دادی، به هر حال....تولدم مبارک، امروز یکی از روزهای خوب زندگیم بود، با دوست های خوب و خاطرات خوب...