کلا آدم بی جنبه ای هستم، کافیه فیلم بریتیش ببینم، تا سه ساعت فقط لهجه دارم، والا ، اونم چه لهجه ای :)) 

Im gonna be one of that silly person with fake British accent. دقیقا با لهجه :))