بازم میگم، تنبلی شاخ و دم نداره، 

کنکور هم خیلی دو گوش است

امیدوارم سال جدید سال خوبی برای همه باشه، کلی کتاب خوندم ، کلی فیلم دیدم، تو اینستا هم فعالیت بیشتری دارم، دوباره هم شروع کردم به نوشتن روزانه ی تقویم، امیدوارم دوباره تنبل نشم

.

.

پیشنهادتان رو برای سال جدید پذیرا هستم :)